Gebruiksvoorwaarden 2018-05-15T13:59:02+00:00

Gebruiksvoorwaarden

Intellectueel eigendom
Inch by Inch is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Deze werken zijn over de hele wereld door auteursrechtelijke wetten en verdragen beschermd. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken voor persoonlijke referentie, en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze websites is geplaatst.

Inch by Inch

U mag de gedrukte of digitale kopieën van het materiaal dat u op welke manier dan ook hebt afgedrukt of gedownload, niet wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken die van hun bijbehorende tekst zijn gescheiden.

Onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van het materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen deel van het materiaal op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder dat u hiervoor een licentie hebt verkregen (inclusief betaling door u van relevante licentievergoeding) van ons of onze licentiegevers.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om deze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, naar ons goeddunken, eventuele kopieën die u van het materiaal hebt gemaakt, teruggeven of vernietigen.

Misbruik
U mag deze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal dat kwaadwillig of technologisch schadelijk is, te plaatsen. U mag geen onbevoegde toegang proberen te verkrijgen tot de website, de server waarop deze is opgeslagen of andere servers, computers of databases die hieraan zijn gekoppeld. U mag de website van Inch by Inch niet aanvallen via een DoS-aanval (Denial-of-Service) of DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service).

Door deze bepaling te overtreden, pleegt u een strafbaar feit. Wij zullen dergelijke overtredingen rapporteren aan de desbetreffende wethandhavingsinstanties en wij zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen door te geven. In het geval van een dergelijke overtreding wordt uw recht om onze sites te gebruiken, onmiddellijk beëindigd.

Inch by Inch is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service), virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal infecteert als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van materiaal dat geplaatst is op deze website of een website die eraan is gekoppeld.

Linken naar Inch by Inch
U mag een link naar onze website plaatsen, op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en wettige manier doet die onze reputatie niet schaadt of hier geen misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning onzerzijds suggereert.

U mag onze sites niet als deelpagina (frame) op een andere site plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om toestemming voor een link zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

Cookies

Wat zijn dat, cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door het bezoek aan een website als deze wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kunt worden herkend als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen.

Cookie: Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

Cookies

Cookies uitzetten
U kunt uw browser (het surfprogramma) zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Ook kunt u regelmatig de op uw computer opgeslagen cookies wissen. U kunt dan echter mogelijk niet meer van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Contact

Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met Inch by Inch.